Choď na obsah Choď na menu
 


V ŠJ zriaďovateľ /obec/ určí výšku príspevku na stravovanie deťom a žiakom, ktorý uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ /obec/. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady určí zriaďovateľ /obec/ vo VZN. 

Náklady na nákup surovín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov od 01.09.2011 - 4 finančné pásmo / finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín - vydané MŠ SR/

 

Materská škola Kvetoslavov- stravníci od 2-6 rokov - s úhradou režijných nákladov /od 01.11.2016 - VZN obce Kvetoslavov Č.2/2016/

Desiata...............................0,30 €

Obed...................................0,72 €

Olovrant..............................0,25 € 

Režijné náklady...................0,30 €    

  Spolu..............................1,57 €

 

Náklady na nákup surovín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov od 01.09.2011

Materská škola Hviezdoslavov a Hubice - stravníci od 2 - 6 rokov - s úhradou režijných nákladov:

Desiata...............................0,30 €

Obed...................................0,72 €

Olovrant..............................0,25 €

Režijné náklady....................0,50 €

                                                                                           Spolu................................1,77 €  

 

Základná škola - stravníci od 6-11 rokov - s úhradou režijných nákladov /od 01.11.2016 VZN obce Kvetoslavov Č.2/2016/:

                                                                           Obed....................................1,09 €

Režijné náklady.....................0,30 €

Spolu..................................1,39 €

Zamestnanci MŠ a ZŠ - výroba jedál a nápojov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 r. a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce s úhradou režijných nákladov:

Stravné...........................1,26 €

Režijné...........................1,30 €   

Spolu............................2,56 €

Osoby, ktoré majú trvalý pobyt v obci Kvetoslavov a sú poberateľmi starobného dôchodku  - výroba jedál a nápojov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 r. s úhradou režijných nákladov:

Stravné.........................1,26 €

Režijné..........................0,30 €

Spolu...........................1,56 €

Cudzí stravníci, - výroba jedál a nápojov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 r.s úhradou režijných nákladov :

Stravné.......................1,26 €

Režijné.......................1,30 €  

Spolu.........................2,56 €

Stravnú jednotku nemožno meniť počas mesiaca!

Stravné sa hradí vopred. Šeky na stravu sa vydávajú vždy do 15. v mesiaci na nasledujúci mesiac. Uhradiť šek je nutné do 23. v mesiaci. Spôsob platenia si môžte zvoliť z nasledovných možností:

  • platba poštovou poukážkou
  • platba cez Ineternet Banking
  • platba trvalým príkazom

​Zákonný zástupca dieťaťa /rodič/ pri platbe poštovou poukážkou jednu kópiu podacieho lístka doručí do jedálne, aby platba bola potvrdená, nakoľko prevod poštou trvá aj viac dní. Ak ku 1.- v nasledujúcom mesiaci nemáme potvrdenie o platbe dieťa nemôže dostať obed. Keď nastanú problémy s platbou dá sa dohodnúť s vedúcou školskej jedálne.  

 

 
 

 

Facebook


Archív

Kalendár
<< január / 2019 >>